============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Daoine ÓgaFeictear domsa go bhfuil a lán fadhbanna againn ar an aimsir seo

IT SEEMS TO ME THAT THE PROBLEM IS TERRIBLE IN THIS WORLD

Tá siad chomh sean leis na cnoic; cúrsaí sláinte agus Oideachais

THE PROBLEMS ARE AS OLD AS THE HILLS; HEALTH MATTERS AND EDUCATION

Tá sé le feiceáil I ngach cuid den tír

IT CAN BE SEEN IN EVERY PART OF THE COUNTRY

Bhí an taire ag rá go raibh roinnt milliún caite ag an Roinn Leanaí

THE MINSITER WAS SAYING THAT SEVERAL MILLION HAS BEEN SPENT BY THE DEPARTMENT FOR CHILDREN

Ach, poll dubh é an Roinn ina bhfuil an t-airgead ag imeacht; táimid dúdhoite de

THE DEPARTMENT IS A BLACK HOLE IN WHICH THE MONEY IS DISSAPEARING; WE ARE SICK OF IT

 

Leis na drugaí agus andúil, fuair daoine óga bás chuile lá

WITH DRUGS AND ADDICTION, YOUNG PEOPLE ARE DYING EVERY DAY

Bíonn managairí ag díol drugaí le daoine óga

DEALERS ARE SELLING DRUGS TO YOUNG PEOPLE

Fulaingíonn siad agus cuireann sé déistin orm

THEY ARE SUFFERING AND IT DISGUSTS ME

Go minic tosaíonn déagóirí ag caitheamh drugaí ag a ceathair nó cúig déag

OFTEN TEENAGERS START USING DRUGS AT 14 OR 15

Ach ar ndóigh, deanann hearóin damáiste níos mó ná cannabis

BUT OF COURSE, HEROIN DOES MORE DAMAGE THAN CANNABIS

 

Níor choir na coirpigh seo a chaitheamh i bpríosún, i mo thuairim

I DON’T THINK THESE PRISONERS SHOULD BE PUT IN PRISON

Is obair in aisce é; níl sé éifeachtach

IT’S WORK FOR NOTHING

Téarmaí príosúin don mionchoireanna; tá sé ró-dian

PRISON TERMS FOR MINOR CRIMES; THEY’RE TOO HARSH

Ach, níl sprid ná púca gan fios a chúise

BUT THERE’S NO GHOST OR GOBLIN THAT DOESN’T KNOW IT’S REASON

Is léir go bhfuil cúiseanna leis an bhfadhb, ach conas is féidir í a reiteach?

IT’S CLEAR THAT THERE ARE REASONS FOR THIS PROBLEM, BUT HOW CAN IT BE SOLVED?


Tá go leor déagóirí tugtha don ólcachán

THERE ARE MANY TEENAGERS TAKEN TO THE DRINK

Ag dul in olcas atá sé, i mo thuairim; táim chomh cinnte is atá cros ar asal

IT’S GETTING WORSE, IN MY OPINION; I’M AS SURE AS THERE IS A CROSS ON A DONKEY

Tarlaíonn an-chuid ólacháin ag an deireadh seachtaine

TOO MUCH DRINKING HAPPENS ON THE WEEKEND

Ba choir go mbeadh sé níos deacra do dhaoine óga deochanna a cheannach

IT’S CLEAR THAT IT NEEDS TO BE HARDER FOR YOUNG PEOPLE TO BUY DRINK

Caithfear an scéal a fheabhsú, ach is furasta fuineadh in aice na mine

THE SITUATION MUST BE IMPROVED, BUT IT’S EASY TO KNEAD BESIDE THE MILL

 

Tá a lán lochtanna ann leis an córas oideachais

THERE ARE MANY FLAWS WITH THE EDUCATION SYSTEM

Tá an-bhrú orainn don ardteist

WE ARE UNDER A LOT OF PRESSURE FOR THE LEAVING CERT

Tá an fócas ró-acadúil dar liom

THE FOCUS IS TOO ACADMIC, I THINK

Ba chóir roinnt de na cursaí a dhéanamh níos nua

SOME OF THE COURSES NEED TO BE MADE MORE MODERN

Is fuath liom an cúrsa matamatice ach tá sé éigeantach

I HATE THE MATHS COURSE BUT IT IS COMPULSORY

 

Freisin, tá a lán fadhbanna ann leis an córas na bpointí

THERE ARE ALSO MANY PROBLEMS WITH THE POINTS SYSTEM

Cuireann sé an iomarca béime ar chumas acadúil

THERE IS TOO MUCH EMPHASIS ON ACADEMIC CAPABILITY

Tá sé in am athbhreithniú a dhéanamh air

IT’S ABOUT TIME IT WAS CHANGED

Cathain a athróidh sé?

WHEN WILL IT BE CHANGED?

Ag Dia amháin atá a fhios!

ONLY GOD KNOWS!
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================