============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


SceimhlitheoireachtFeictear domsa go bhfuil an fhadhb go hainnis sa domhain seo

IT SEEMS TO ME THAT THE PROBLEM IS TERRIBLE IN THIS WORLD

Tá an fhadhb chomh sean leis na cnoic

THE PROBLEM IS AS OLD AS THE HILLS

Tá sé le feiceáil I ngach mór-roinn sa domhan

IT CAN BE SEEN IN EVERY CONTINENT IN THE WORLD

Troidtear cogaí sceimhlitheoireachta san Iaráic, san Afganastáin, agus san Iosrael

TERRORIST WARS ARE FOUGHT IN IRAQ, AFGHANISTAN, AND ISRAEL

Táimid dúdhoite de

WE ARE SICK OF IT

 

Tarlaíonn ionsaithe ar dhaoine chuile lá

ATTACKS ON PPL ARE HAPPENING EVERY DAY

Ionsaíonn ISIS saighdiúirí ar an mbóthar

ISIS ARE ATTACKING SOLDIERS ON THE ROAD

Fulaingíonn an chosmhuintir

THE ORDINARY PPL ARE SUFFERING

Cuireann sé déistin orm

IT PUTS DIGUST IN ME

Ach, an bhfuil socrú leis an bhfadhb?

BUT IS THERE A SOLUTION TO THIS PROBLEM?

 

Is dóigh liom nach bhfuil an tuaisceart leigheasta

I DON’T THINK THE NORTH HAS BEEN HEALED

Tá an dá thaobh chomh daingean le carraig

BOTH SIDES ARE AS FIRM AS A ROCK

Mharaigh na dílseoirí fear an lá cheana

THE LOYALISTS KILLED A MAN THE OTHER DAY

Níl sprid ná púca gan fios a chúise

THERE’S NO GHOST OR GOBLIN THAT DOESN’T KNOW IT’S REASON

Is léir go bhfuil cúiseanna leis an bhfadhb, ach conas is féidir í a reiteach?

IT’S CLEAR THAT THERE ARE REASONS FOR THIS PROBLEM, BUT HOW CAN IT BE SOLVED?

 

Tá an Meán-Oirthear ina raic

THE MIDDLE EAST IS IN CHAOS

Ag dul in olcas atá sé, I mo thuairim

IT’S GETTING WORSE, IN MY OPINION

Táim chomh cinnte is atá cros ar asal

I’M AS SURE AS THERE IS A CROSS ON A DONKEY

Maraíonn na Palaistínígh agus na hIosraelaigh a chéile

THE PALESTINIANS AND THE ISRAELIS ARE KILLING EACH OTHER

Caithfear an áit a fheabhsú, ach is furasta fuineadh in aice na mine

THE PLACE MUST BE IMPROVED, BUT IT’S EASY TO KNEAD BESIDE THE MILL

 

Tá réiteach na ceiste seo chomh sleamhain le heascann

THE SOLUTION TO THIS QUESTION IS AS SLIPPERY AS AN EEL

Tógaimis an tSúdáin mar shampla

LET’S TAKE SUDAN FOR EXAMPLE

Tá cogaí ar siúl ann agus maraítear daoine chuile lá

A WAR IS GOING ON THERE AND PEOPLE ARE BEING KILLED EVERY DAY

Deirtear gur fadhb dó-réitithe í

IT IS SAID THAT IT IS AN INSOLVABLE PROBLEM

Ní dhóigh liom go bhfuil réiteach ann mar níl toil na ndaoine láidir go leor

I DON’T THINK THAT THERE’S A SOLUTION HERE BECAUSE THE WILL OF THE PPL IS NOT STRONG ENOUGH

 

Tógaimis cás Mheiriceá le blianta beaga anuas

LET’S TAKE THE CASE OF AMERICA IN THE LAST FEW YEARS

Dar ndóigh, d’ionsaigh sceimhlitheoirí an dá thúr I Nua Eabhrac

OF COURSE, TERRORISTS ATTACKED THE TWO TOWERS IN NEW YORK

Sa bhliain 2013, phléasc siad buama i Bostún

IN 2013, THEY EXPLODED A BOMB IN BOSTON

Cathain a bheidh sé críochnaithe?

WHEN WILL IT END?

Ag Dia amháin atá a fhios!

ONLY GOD KNOWS!
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================