============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Mo Ghrá-Sa


Grá is téama don dán (love is the theme of the poem)

Is é an friotal atá ann go lom gonta (the language there is concise)

Tá an cúr síos simplí (the description is simple)

Úsáidtear na híomhanna láidre ann faoi fhear chun an téama a léiriú go cruinn láidir (strong images are used about the man there to accurately reflect the strong theme)

Is iad seo na híomhánna maidir leis an bhfear is láidre sa dán; an grá, bláth na n-airní, crainn, nóiníní, a ghruaig, a chluasa, úlla, agus caora finniúna (these are strongest images regarding the man in the poem…)

Crúthaítear an téama go láidir éifeachtach leis an bhfriotal thuasluaite (the strong theme is created effectively with the abovementioned language)

Feidhmíonn stíl simplí ghonta anseo (a terse, simple style operates here)

Bean ata ag caint sa dan seo faoina leannan (a woman is talking in the poem about her sweetheart)

Deanann sí cúr síos áiféiseach agus greannmhar (she makes an exaggerated and funny description)

Tá sé an-mhacanta (it is very honest)

Tá a ghruaig agus a chluasa gránna (his hair and ears are ugly)

Agus tá a shúile róghar do chéile (and his eyes are too far apart)

Ach, tugann sé úlla chuici, agus nuair a bhíonn sé i bhfoirm mhaith, caora finiúna (but, he brings her apples, and grapes when he’s in a good mood)

Nochtar an fear go lom gonta anseo sa dán (the man is precisely portrayed in the poem)

Oireann an friotal beacht simplí leis an mothúchán (the precise, simple language fits in with the feeling)

Léiritear a thréithe go soiléir cumhactach anseo I gcodarsnacht chumasach chruinn leis an gnáthdhán grá (his traits are clearly and powerfully shown in tremendous contrast to the ordinary love poem)

Úsáidtear athrá sa dán; usáidtear ‘a’ faoi trí chun cur síos a dhéanamh air a ghruaig, a shúile, agus a chluasa (repetition is used in the poem; ‘a’ is used thrice to describe his hair, eyes, and ears)

Cuirtear béim ar chúis an dáin anseo (emphasis is placed on the poem’s point here)

Tá tionchar ar leith ag an athrá ar an léitheoir (the repetition has a particular impact on the reader)

Dá réir táispéantar an téama le friotal lom gonta gan débhrí (accordingly the theme is unambiguously shown with precise terse language)
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================