============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


An Ghaeilge (Seoid Luachmhar)


1. Tharla an eachtra sa tsráidbhaile, is dóigh liom

Bhí déagóirí I gceist agus bhí siad ar an mbóthar

Bhí cailín agus buachaill lasmuigh de shiopa ceoil sa chéad phictiúr

Chonaic siad fógra i nGaeilge ar an doras

Bhí siad an-tógtha leis seo

Dúirt an cailín go raibh áthas uirthi an Ghaeilge a fheiceáil

Cheap an buachaill go raibh dualgas orthu an Ghaeilge a chur chun cinn

2. Bhí na daltaí ina suí ag ríomhaire

Chuardaigh siad eolas faoi nGaeltacht

Bheartaigh siad turas a eagrú chun na Gaeltachta

Rinne siad leathanach Facebook faoin turas

Chuir siad an t-eolas suas ar an idirlíon

3. Bhí triúr daoine óga ag labhairt sa Ghaeltacht I bpictiúr a trí

Bhí siad ag eagrú imeachtaí don deireadh seachtaine, is dócha

Ansin, bhí cailíní agus buachaillí ag rince ag an gcéilí

Bhí siad ar an trá sa dara pictiúr den phictúir

Bhí an ghrian ag taitneamh sa spéir agus bhí siad ag imirt eitpheile

4. D'fhill siad ar an scoil sa ceathrú pictúir

Thosaigh siad ciorcal cainte as gaeilge ag am lóin

Tháinig a lán daltaí chuig an gciorcal

Buachailí agus cailíní a bhí ann

Bhíodh an-chraic acu

5. Thosaigh na daltaí ag éisteach le Raidió na Gaeltachta

D’eist an cailín ar a iFón I bpictúir a cúig

Bhí na daltaí ag féachaint ar TG4 sa dara cuid den phictúir

Cheap an buachaill go raibh fhiú féachaint ar TG4

6. Bhronn príomhoide na scoile gradam ar an mbeirt acu

Bhí píosa cainte uaithi don bheirt agus mhol sí iad

Bhí na daltaí an-bhródúil astu féin
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================