============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Breoite ar Scoil


1. Bhí cailíní agus buachaill amháin I bpictiúr a haon

Bhí siad ag damhsa sa chlub oiche

Is léir go bhfuil siad sona sasta

Sa dara cuid den phictúir, bhí na cailíní I mbialann

Bhí ocras an domhain orthu, is cosúil

Bhí siad suite ag bord agus bhí siad ag ithe burgar agus sceallóga

Ba é cóla an deoch, dar liom

2. Dhúisigh an clog aláraim í ag a seacht a chlog I bpictiúr a dó

Mhuc sí an clog

Is léir go raibh sí tuirseach agus míshona

Ghlaoigh sí ar a máthair

Dúirt an cailin go raibh sí lag agus taoirseach traochta

3. Sa triú pictiúr, ní raibh aon trua ag an máthair dá hiníon

Bhí cupán tae ina lámh aici agus bhí cuma mhíshásta ar a haghaidh

Thug an máthair íde béil di

Thug sí ordú di imeacht léi ar scoil

Sa dara cuid den phictúir, bhí sé ag stealladh báistí

Bhí locháin Uisce ar an mbóthar

Bhí an cailín fluich go craiceann, ag fanacht ar an mbus

Ní raibh cóta aici, is cosúil

4. Sa ceathrú pictiúr, shroich an cailín an scoil ach ní raibh sí sásta

Bhí sí ina súí sa halla

Scrúdú tíreolais a bhí ann

Bhí an cailín tuirseach fós

5. Chuir an cailín a lámh suas I bpictiúr a cúig

Iarann sí cead dul amach as an halla

Sa dara cuid den phictúír, chuaigh an cailín chuig oifig an phríomhoide

D’inis sí dó go raibh pian uafásach boilg uirthi

Dúirt sí go raibh sí an-lag

Bhí an príomhoide ina suí ag a deasc

Bhí gruaig fhionn uirthi agus chaith sí spéaclaí

6. Sa séu pictiúr, glaodh ar an dochtúir

Tháinig sé go dtí an scoil, dar liom

Scrúdaigh sé an cailín

Fuair sé amach go raibh nimhiú bia ag an gcailín

Bhí trua ag an bpríomhoide di

Mhol sé di dul abhaile

Níor ith sí burgair arís, cheapfainn
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================