============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Comhoibriú an Phobail


1. Sa chéad pictiúr, bhí dhá cáiliní ar an tsráid

Bhí siad ag caint faoi dhrochstaid an bhaile

Bhí an áit salach

Dúirt cailín amháin go raibh na sráideanna déistineach

Chinn siad rud éigin a dhéanamh faoi

2. Crinniú ag Comhairle an Phobail a bhí ann sa dara pictiúr

Bhí cáilín amháin ina cathaoirleach agus bhí a lán daoine ag éisteach léi

Tháinig go leor moltaí ón slua

Dúirt duine amháin go raibh glantachán ag teastáil go mór

3. Glantachán a bhí ann i bpictiúr a trí

Thosaigh an obair agus bhí gach duine amuigh ag glanadh na sráide

Bhí atmaisféar deas ann, is cosúil

Smaoinigh fear amháin ar seanfhocal

Ag deireadh an lae, bhí an tsráid chomh glan le scilling

Bhí siad an-bhródúil as an obair, gan dabht

4. Bhí cailín amháin ag cabhrú le seasnóirí sa Ceathrú pictiúr

Bhí sí ag canadh - eagraíodh oíche ceoil, is cosúil

Sa dara cuid den phictiúr, d’eagraigh an Garda Síochána oíche eolais

Labhair Garda le grúpa ón sráidbhaile

Bhí sé ag caint faoi chúrsaí slándála

5. Sa chúigiú pictiúr, feicimid ranganna oíche ar siúl

Bhí a lán daoine páirteach, is cosúil

Bhí grúpa amháin ag cócaireacht agus bhí grúpa eile i rang ríomhaireachta

Ar deireadh, bhí daoine eile i rang garraíodóireachta

Bhí gach duine an-ghnóthach

6. Sa séú pictiúr, bhí cailín amháin ar an ardán

Bhuaigh an sráidbhaile gradam don bhaile beag is mó feabhais

Fuair siad seic do dhá mhíle cúig chéad euro

Bhí áthas an domhain uirthi, dar ndóigh
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================