============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Drochaimsir an Gheimhridh (Athrú Aeráide)


1. Bhí cailín agus buachaill ag féachaint ar an teilífís

Bá é ábhar an chláir ná ‘athrú aeráide le gairid’

Cheap an cailín go raibh an fadhb an-chasta

D’aontaigh an buachaill léi

Smaoinigh siad siar ar chúrsaí aimsire in Éirinn

2. Teach mór scoite a bhí ann I bpictúir a dó

Bhí an spéir dubh agus bhí an sneachta ag titim go trom

Thit an teoch ocht gcéim faoin reophointe

3. Bhí sé ag cur seaca go trom

Bhí fadhbanna mhóra ar fud na tíre

Phléasc píobáin uisce, ag deanamh a lán damáiste

Tháinig pluiméir go dtí an teach

Bhí billí arda le híoc ar fud na tíre

Thosaigh árachas tithe ag méadú freisin

4. Bhí stoirm uafásach sa ceathrú pictúir

Bhí gaoth láidir ag séideadh agus thit crann ar ghluaisteán

Rinneadh damáiste don charr

Is léir go bhfuil an t-athrú aeráide dainséarach

5. Bhí tuilte uafásacha ar fud na tíre

Chabhraigh na seirbhísí éigeandála le teaghlach i gCorcaigh

Tá báid tarrthála le feiceáil

I mBaile Átha Cliath, bhí caranna faoi Uisce

Bhris an Life a bhruacha, is cosúil

6. Tá an tsraith ózóin le feiceáil I bpictúir a sé

Tá sé scriosta agus seo é an fáth le hathrú aeráide

Mar gheall air sin, tá na cnaipín oighir ag leá

Cheap Fionn go bhfuil ár dtimpeallacht i mbaol.

Gan dabht, is ábhar imní é seo
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================