============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Madra ar Strae


1. Bhí buachaill ag féachaint ar a fón póca i bpictúir a haon

Fuair sé téacs ó Shíle, is cosúil

Dúirt sí go raibh a madra imithe ar strae

Bhí sí ag lorg cabhrach

2. Bhuail an buachaill agus Síle le chéile

Bhí Síle an-bhuartha

Thug sé barróg di agus thosaigh sí ag caoineadh

D’fhiafraigh sé di cad a tharla

Rinné an buachaill cupan tae di sa dara cuid den phictúir

Shuigh siad síos sa chistin

D’inis Síle an scéal ar fad dó

Smaoinigh sé ar phlean

3. Chuir Shíle glaoch ar stáisiún An Raidió Pobail

Dúirt an láithreoir go gcuirfeadh sé fógra amach

Ansin, chuir sí an scéal ar a leathanach Facebook

Dúirt sí go raibh madra beag bán agus dubh ar iarraidh

Jojo an t-ainm a bhí air

Thug sí a huimhir teileafóin freisin

Chuir sí téacs chuig a cairde chomh maith

4. Chuaigh Síle agus an buachaill go lár an bhaile mhóir sa ceathrú pictúir

Bhí siad ag lorg Jojo agus scread siad a ainm amach

Ní raibh tuairisc air

Chuala Síle a fón ag bualadh sa dara cuid den phictúir

Thóg sí an fón amach as a póca

5. Bhí Síle ag caint ar a fón póca sa cúigiú pictúir

Fuair duine éigin an madra, is cosúil

Bhí áthas an domhain uirthi

D’inis sí an dea-scéal don buachaill

6. Bhuail Síle leis an bhfear a fuair an madra

Bhí an madra ar iall ghearr aige

Dúirt a i n fear go bhfuair sé an madra san ionad siopadóireachta

Dúirt sé gur lean Jojo é

Thóg Síle an madra abhaile ansin

Bhí a tuismitheoirí an-sásta

D’iarr a hathair uirthi an scéal ar fad a insint dóibh
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================