============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Na Déagóirí Cróga


1. Lá fliuch a bhí ann sa chéad pictiúr

Bhí seanfhear ina chodladh sa leaba

Taobh amuigh den fhuinneog bhí sé ag stealladh báistí

Bhí na cúirtíní oscailte agus bhí an teach ar thaobh na sráide, is cosúil

Bhí pitseámaí á gcaitheamh ag an fear agus bhí sé compordach gan dabht

2. Sa dara pictiúr bhí an fear ina sheasamh i lár na cistine

Dhúisigh sé, is cosúil, agus bhí ionadh an domhain air

Bhí an seomra ar fad faoi Uisce

Drisiúr, cathaoir, agus cófra a bhí ann

Níor chreid sé a shúile - ba léir go raibh fadhb mhór aige

3. I bpictiúr a trí bhí beirt déagóirí ina suí ar an mballa

Bhí cótaí báistí agus hataí á gcaitheamh ag na páistí

D’oscail an fear an fhuinneog agus bhí sé ag screadaíl

D’fhéach siad an seanfhear ag an bhfuinneog – bhí sé ag lorg cabhrach

Bhí sé soiléir go raibh sé an-bhuartha mar bhí an tsráid faoin bhfuinneog faoi Uisce

4. Chuaigh an buachaill tríd an uisce sa Ceathrú pictiúr

Chabhraigh na déagóirí leis an fear

Bhí sé fliuch báite ach rug an cailín ar a fón póca

Chuir sí glao ar na seirbhísí éigeandála

Dúirt sí leo teacht go tapaidh

Thug sí a sheoladh dóibh

5. Bhí an bhriogáid dóiteáin tagtha sa cúigiú pictiúr

D’inis na déagóirí an scéal do na fir dóiteáin, is cosúil

Bhí fear Dóiteáin amhaín ag cabhrú leis an seanfhear teacht amach tríd an bhfuinneog

Na déagóirí a bhí ann agus bhí siad ag féachaint ar an eachtra ar fad

Tugadh an fear go dtí an t-ospidéal ansin

6. Sa séú pictiúr, bhí an fear ina shuí suas sa Leaba san ospidéal

Bhí Cuma an-sásta air

Thug na déagóirí cuairt air, is cosúil

Bhí áthas orthu mar bhí sé ag bisiú go maith, gan dabht

Níor gortaíodh sé go dona agus dúirt an buachaill nach fada go mbeadh sé sa bhaile arís




============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================