============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Obair Dhian


1. Sa chéad pictiúr, bhí cailín in oifig an ghairmthreoraí

Bhí siad ag caint ag an mbinse agus leabhragán a bhí ann

Theastaigh eolas uaithi faoi hOllscoill na Gaillimhe

Theastaigh uaithi cúrsa a dhéanamh sa cheimic

Mhínigh sé di go mbeadh uirthi oibriú go dian

2. I bpictiúr a dó, bhí an cailín agus dalta eile i gclós na scoile

Bhí buachaillí ag imirt cispheile sa chúlra

Bhí na cailíní ar a mbealach amhaile ón scoil, is cosúil

Thug a cara cuireadh di teacht amach ach dhiúltaigh sí

Dúirt sí go raibh a lán obair bhaile aici

3. Fuair an cailín glao ó bhuachaill sa triú pictiúr

Thug sé cuireadh di dul chuig an bpictiúrlann

Dúirt sé go raibh scannán iontach é sa Savoy

Thosaigh sé ag a hocht a chlog, is cosúil

Dúirt an cailín go raibh aiste aici

4. Sa Ceathrú pictiúr, bhí an cailín ag staidear go dian ina seomra

Bhí a láin leabhar ar an mbord

Sa dara cuid den phictúir, bhí a thuismitheóirí ina seasamh sa chistin

Bhí siad ag ól cupán tae, is cosúil, agus bhí siad ag caint faoi an cailín

Bhí an athair buartha – dúirt sé go raibh sos agus aer úd ag teastáil uaithi

Dúirt a mam go mbeadh sos aici ag an deireadh seachtaine

Dúirt sí gur chailín ciallmhar í

5. Tháinig lá na dtorthaí ardteiste I bpictiúr a cúig

Fuair an cailín a torthaí

Dúirt a daid go bhfuair sí ceithre chéad caoga pointe

Cheap a mam go raibh a torthaí go híontach

Bhí cairde an chailín fíorshásta agus sceitimíní áthais ar an gcailín

6. Sa séu pictiúr, chuaigh an cailín go hOllscoill na Gaillimhe

Bhí sí ann chun clarú – fuair siad a céad rogha, is cosúil

D’oibrigh sí chomh crua agus bhí áthas uirthi anseo

Bóthar fada a bhí ann, gan dabht
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================