============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Samhradh Iontach


1. Bhí beirt chailíní ag comhrá lena chéile i bpictiúir a haon

Bhí siad ar an tsráid trasna ón séipéal

Thosaigh siad ag caint faoi na laethanta saoire

Dúirt cailin amhain go raibh a lán le plé acu

Bhí an ghrian ag scalladh anuas orthu

2. Bhí na cailíní in oifig bhainisteoir óstáin i bpictiúir a dó

Bhí siad ag lorg post pháirtaimsearatha

Fuair siad na postanna ann

Bhí siad ag obair sa dara cuid den phictiúr, ag glanadh seomra san óstán

Bhí duine amháin ag glanadh le folúsghlantóir agus duine eile le mapa agus buicéad

Dúirt cailín amhain go raibh an t-ádh leo post a bheith acu

3. Bhí na cailíní ar a laethanta saoire sa Róimh sa triú pictiúir

Bhí siad ag siopadóireacht leis an airgead a thuill siad óna bpostanna

Chonaic siad an Colasaem

Cheap cailín amhain gur chathair ghleoite í

4. Bhuaigh na cailíní an cluiche ceannais i bpictiúir a ceathair

Fuair siad corn agus bhí áthas an domhain orthu

Chuaigh siad chuig an bpictiúrlann sa dara cuid den phictiúir

D’ith siad grán rósta

Bhí siad ag féachaint ar scannán grinn, is dóigh liom

5. Rinne siad cinneadh obair dheonach a dhéanamh ag deireadh an tsamhraidh

Chabhraigh siad le Naomh Uinseann de Pól

D’oibrigh siad ar na sráideanna leis na daoine gan dídeán

Bhí na daoine bochta an-bhuíoch

Dúirt seanbhean go raibh sí an-bhuíoch

6. Labhair na cailíní lena chéile arís i bpictiúir a sé

An samhradh ab fhearr riamh a cheap cailín amhain

Dúirt an cailín eile go raibh sí ag súil leis an mbliain dar gcionn============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================