============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Ag Toghadh Scoláire na Bliana


1. Bhí tionól speisialta ag an múinteoir leis na daltaí I bpictiúr a haon

Dúirt sí go mbeidh toghchán a eagrú chun dalta amháin a roghnú mar scoláire na bliana

Bhí na daltaí ag éisteach go gear

D’iarr an múinteoir orthu smaoineamh ar dhuine amháin mar rogha

Mhínigh sí na tréithe ag an daoine seo

2. An vótáil a bhí ann sa dara pictiúr

Chaith gach duine sa scoil vóta

Bhí sceitimíní ar an rang, is cosúil

Bhí éide scoile orthu – sciorta dubha ar na cailíní agus bríste bán ar an mbuachaill

3. Sa triú pictiúr, tugadh an bosca na vótaí go dtí an oifig ghinerarálta

D’ iompaigh na múinteoirí bosca bun os cionn ar an mbord

Bhí sé an-chúramach, is cosúil

Bhí sé soiléir gur chaith a lán daltaí vótaí sa toghcán seo

4. Bhailigh na scoláirí le chéile sa halla I bpictiúr a ceathair

Bhí slua mór ann

Bhí gach duine ar bís

Thosaigh an múinteori ag caint

D’éirigh an halla chomh ciúin, is cosúil

5. Sa cúigiú pictiúr, d'fhógair sé an toradh

Ba í Sandra Ní Cheallaigh scoláire na bliana

Bhí rírá agus ruaille buaille sa halla

Thug an slua buala bus di, is cosúil

Sílim go raibh díoma ar dhaoine eile

6. Chuaigh Sandra suas ar an ardán

Bhronn an múinteoir an corn uirthi

Dúirt sé go raibh an duais tuillte aici

Rinné sí obair den scoth do na scrúduithe

Bhí sí i gcónaí toilteanach cabhrú le daoine eile freisin

Nuair a tháinig Sandra ar an ardán, dúirt sí go raibh ionadh an domhain uirthi
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================