============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Teip sa Scrúdú Tiomána


1. Sa chéad pictiúr, bhí buachaill agus a athair ag caint, is cosúil

Bhí scrúdú tiomána ag an mbuachaill

Bhí siad taobh amuigh den Ionad tástála agus bhí an aimsir go breá

Ghuigh an athair ádh mór air - bhí an buachaill an-imníocht

2. Bhí an scrúdaitheoir ag cur cúpla ceist ar an mbuachaill sa dara pictiúr

Bhí fáisc-chlár ina láimh aige

Sa dara cuid den phictúir, bhí siad istigh sa charr

Bhí an buachaill ag tiomaint

Thug sé ordú dó an carr a thiomáint ar aghaidh

3. I bpictiúr a trí, shroich siad an lár na Cathrach

Bhí an baile gnóthach gan dabht

Chonaic an buachall a chairde ar an sráid

Croith an cailín lámh leo agus croith sé ar ais léi

Ní raibh sé ag féachaint ar an mbóthar

Bhí an scrúdaitheoir an-chrosta leis an mbuachaill

4. Go tobann, bhuail an carr an chair a bhí roimhe I bpictiúr a ceathair

Drochthimpiste a bhí ann

Bhí fear le caipín ag tiomáint an chairr eile

Bhí mearbhall air

5. Sa cúigiú pictiúr, bhí an buachaill, an scrúdaitheoir, an fear, agus garda a bhí ann

Bhí sé soiléir go raibh damáiste mór déanta

Dar ndóigh, bhí an fear feargach

Bhí cúl an chairr scriosta

Mhínigh an scrúdaitheoir don gharda gur foghlaimeoir é an buachaill

Bhí Cuma leithscéalach ar an mbeirt

6. Bhí an buachaill in oifig san Ionad tástála I bpictiúr a sé

Dúirt an scrúdaitheoir gur theip sé sa scrúdú

Freisin, dúirt sé go raibh seans eile aige

Mhol sé dó aire a thabhairt ar an mbóthar============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================