============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Tionscadal ar Fhéilte na hÉireann


1. Bhí daltaí sa rang ag éisteach leis an múinteóir sa chéad pictiúr

Bhí an múinteóir ag labhairt faoi thionscadal

Tionscadal faoi féilte na hÉireann a bhí ann

Chuir sé ceist orthu faoi na féilte is tábhachtaí

Bhí geansaí dubh agus bríste bhán á gcaitheamh ag an múinteoir

2. Sa dara pictiúr, shocraigh dhá daltaí dul ag obair le chéile

Rinne siad plean oibre sa chéad cuid den phictiúr

Shocraigh siad cuairt a thug ar theaghlach amháin

Sa dara cuid den phictiúr, bhí na daltaí ag cur ceisteanna ar an teaghlach

Labhair siad faoi na féilte éagsúla, is cosúil

Bhí an t-athair, an mháthair, agus an iníon ina suí

3. I bpictiúr a trí, bhí an teaghlach ag féachaint ar mhórshiúl

Slua mór a bhí ann agus bhí an cathair dubh le daoine

Naomh Pádraig a bhí ann, is cosúil

Bhí hata ar a cheann agus bachall ina lámh aige

Chuaigh siad chuig ceolchoirm sa dara cuid den phictiúr

Grúpa traidisiúnta a bhí ann agus sheinn siad ceol Gaelach – seisiún go hállain

Bhí siad ag seinm an veidhlín, an bhodhráin, agus an phíb uilinn

4. Sa ceathrú pictiúr, bhí an chlann ag labhairt faoi Oíche Shamhna

Tháinig páistí go dtí a dteach, is cosúil, agus bhuail siad cnag ag an doras

Ghléas cailín amháin mar chailleach - bhí hata mór dubh uirthi agus chaith sí éadaí dubha

Bhí siad ag lorg milseáin agus thug na tuismitheóirí milseáin dóibh

Bhí an ghealach sa spéir agus feicimid puimcín mór freisin

5. I bpictiúr a cúig, chuaigh an chlann go dtí an cathair

Bhí siad ag siopadóireacht róimh an Nollaig, is cosúil

Bhí na siopaí gnóthach le gach duine ag ceannach bronntanas

Cheannaigh siad bronntanais freisin, gan dabht

Bhí siad ag féachaint ar cór ag canadh charúil na Nollag agus bhí an slua ag éisteach go gear

Chonaic siad Daidí na Nollag agusbronntanais i bhfuinneog an tsiopa freisin

Ar deireadh, bhí crann mór Nollag ann chomh maith, agus bhí réalta mhór ar bharr an chrainn

Bhí atmaisféar iontach san áit

6. Sa séú pictiúr, ghabh na daltaí buíochas mór leis na tuismitheóirí

Bhí áthas orthu leis na freagraí a fuair siad

Fuair siad go leor eolais dá dtionscadal

Dúirt an cailín go raibh siad an-chabhrach

D’fhill siad ar scoil chun an tuairisc a scríobh, gan dabht
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================