============================================================================================
   Mediocre Leaving Cert Notes   
============================================================================================
 Irish  English  Geography  Business  French  Music 
============================================================================================


Turas Scoile


1. Bhí an príomhoide ag caint leis an rang I bpictúir a haon

Bhí an áit dubh le daoine

Labhair sé faoi thuras scoile na bliana sin

Ba mhaith leis na daltaí dul thar lear; go Páras, go dtí an Róimh, nó ag sciáil um Nollaig

Cheap an príomhoide go mbeadh sé costasach dul thar lear

Mhol sé turas chuig campa eachtraíochta in Éirinn

2. Thóg an rang bus go dtí Campa Eachtraíochta Chonamara

Bhí siad ag tnúth leis na himeachtaí agus bhí málaí droma acu

Shroich na daltaí an campa agus chuaigh siad chuig a seomraí

Bhí na buachaillí i dteach amháin agus bhí na cailíní sa teach eile

3. Ghlac na daltaí páirt in a lán imeachtaí sa triú pictúir

Ar dtús, chuaigh siad ag rothaíocht

Ansin, chaith siad cúpla uair ag curachóireacht agus ag surfáil

Tar éis sin, chuaigh siad ag sléibhteoireacht agus ag reathaíocht

Ar deireadh, chuaigh siad ag riandóreacht le compás agus mapa

4. Bhí daltaí ag rith I bpictúir a ceathair

Bhí fogra le ‘riandóireacht’ Scríofa air

Cúsa ionsaithe a bhí ann sa dara cuid den phictúir

Bhí buachaill amháin ag trasnú abhann

Thosaigh dalta eile ag trasnú ar dhroichead téada

Ag deireadh an lae, bhí gach duine tuirseach

5. Bhí na daltaí sa bhrú óige sa cúigiú pictúir

Bhí siad ag léamh agus ag canadh

Thosaigh dalta amhain ag seinm an ghiotáir

Bhí siad sona sásta

6. D’fhill na daltaí abhaile I bpictúir a sé

Bhuail siad leis an bpríomhoide ag doras na scoile

Chuir sé Fáilte rompu

Dúirt na daltaí go raibh sé go hiontach

Cheap buachaill amhain go raibh an turas níos fearr ná Páras

Bhí na daltaí tuirseach, ach ghabh siad buíochas leis na múinteoirí
============================================================================================
Home | Sitemap | Disclaimer | Contact
All content released under CC BY-NC-SA 4.0
============================================================================================